PERQUÈ FEDERAR-SE? ¿QUE ET DONA LA FEDERACIÒ?

La Federació es un òrgan independent constituït per llei que vetlla pels interessos dels seus afiliats davant l’administració i els grups radicals contraris a la nostra activitat. Intenta explicar a la societat en que consisteix el joc biològic de la fauna silvestre i quin es el nostre paper com agents reguladors.
Tenir una llicència federativa comporta una sèrie d’avantatges :

 • Una assegurança de danys propis amb una asseguradora dels caçadors Mutuasport
 • Representació en simpòsiums  Nacionals e Internacionals. Associacions europees com la FACE.
 • Col·laboració amb Universitats i Comunitats científiques amb estudis sobre la fauna cinegètica.
 • Assistència a cursos i seminaris de forma gratuïta.
 • Convenis i descomptes amb camps de tir,  armeries i d’altres.
 • Participació en campionats provincials ,autonòmics ,nacionals e internacionals.
 • Assessorament jurídic consistent amb:

1.- A les Societats de Caçadors:

 • Atenció personalitzada a les Societats de Caçadors federades: visites concertades amb els seus directius.
 • Temes electorals: assessorament en la tramitació de les eleccions a juntes directives de les Societats; presència professional el dia de les eleccions, si cal.
 • Temes societaris: Resposta a consultes que es generin en l’àmbit de la Societat de manera presencial o bé amb mitjans telemàtics o telefònics. Assessorament i preparació d’expedients sancionadors a membres de les Societats per diverses causes.

2.- Als socis federats:

 • Resolució de consultes que es formulin per temes legals entre el soci i la Societat, sempre que no vagin en contra de la Societat o de l’Administració (queden excloses les qüestions que es plantegin per possibles expedients administratius que l’Administració hagi obert al caçador per infraccions a la legislació de la caça).

3.- Temes referents a MUTUASPORT.-

 • En quant a les Societats federades assegurades a MUTUASPORT.
 • En quant als socis federats, assegurats a MUTUASPORT.
 • Assistència professional total en les reclamacions judicials civils o penals que s’interposin contra la Societat.
 • Intervenció professional, si s’escau, en procediments d’àmbit civil o penal que se segueixin al caçador federat assegurat en ocasió d’accidents de caça.
 
 
 
error: Aquest contingut està protegit, no es pot robar el contingut!